“ИЛРҮҮЛЭЛТ-ШИЙДВЭРЛЭЛТ 2022” ХАМТАРСАН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ДҮГНЭЖЭЭ

A- A A+
 “ИЛРҮҮЛЭЛТ-ШИЙДВЭРЛЭЛТ 2022” ХАМТАРСАН  АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ДҮГНЭЖЭЭ

Дархан-Уул аймгийн прокурорын газраас хэрэг бүртгэлтийн хэргийг шуурхай шалгаж, шийдвэрлэх зорилгоор аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран 2022 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл 2 сарын хугацаанд “ИЛРҮҮЛЭЛТ-ШИЙДВЭРЛЭЛТ 2022” аяныг зохион байгуулж, дүгнэлээ.

Аяны хүрээнд нийт хэргийн 58 хувийг эцэслэн шалгаж шийдвэрлэсэн үр дүн гарсан байна.