card

Удирдлага

УДИРДЛАГЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог, нэр: БОЛДЫН УУГАНБААТАР

Төгссөн их, дээд сургууль: 2001 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Хууль зүйн ухааны магистр зэрэгтэй.

Ажлын туршлага: 2001-2004 онд “Улаанбаатар дээд сургууль”-д Бизнесийн эрх зүй, Санхүүгийн эрх зүйн багш,

2004-2005 онд  Багануур дүүргийн шүүхэд Эрүүгийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, шүүгчийн туслах,

2005-2006 онд Төв аймгийн прокурорын газарт прокурорын туслах ажилтан,

2006-2008 онд Багануур дүүргийн прокурорын газарт Мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан хяналтын прокуророор,

2008-2011 онд  Багануур дүүргийн прокурорын газарт Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих туслах прокурор,

2011-2014 онд Хан-уул дүүргийн прокурорын газарт Дүүргийн Ерөнхий прокурорын орлогч,

2014 онд Дүүргийн нэгдүгээр прокурорын газарт Тамгын хэлтсийн дарга,

2014-2015 онд Хөвсгөл аймгийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурор,

2015-2016 онд Дүүргийн дөрөвдүгээр прокурорын газрын Ерөнхий прокурорын орлогч,

2016-2017 онд Налайх Дүүргийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурорын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч,

2017-2020 онд Сонгинохайрхан Дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч,

2020-2023 онд Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Шүүхэд төрийг төлөөлөх хэлтэст хяналтын прокурор,

2023 оноос Дархан-Уул аймгийн прокурорын газрын Ерөнхий прокуророор ажиллаж байна.

Онцлох мэдээлэл